Thông báo về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung về từ khu vực đang có dịch
Ngày 13/09/2021

Thông báo về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung về từ khu vực đang có dịch

Chi tiết xem ở File đính kèm

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 27
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác