Hội Nông dân - Đài truyền thanh xã An Đồng ký kết chương trình phối hợp với hoạt động năm 2022.
Ngày 05/01/2022

Hội Nông dân - Đài truyền thanh xã An Đồng ký kết chương trình phối hợp với hoạt động năm 2022.

Hội Nông dân - Đài truyền thanh xã An Đồng ký kết chương trình phối hợp với hoạt động năm 2022.

 

Chiều Ngày 04/01/2022 Hội Nông dân và Đài truyền thanh xã An Đồng (QP) tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.

Ảnh: Lãnh đạo Hội Nông dân xã và Đài truyền thanh xã ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức hội, thời gian qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó đã góp phần làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã nhận thức đúng đắn về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp Hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, Hội Nông dân và Đài truyền thanh xã An Đồng (QP) đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.

Sau ký kết, Đài truyền thanh xã sẽ trở thành một cơ quan truyền thông quan trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội Nông dân các cấp, đặc biệt là các vấn đề  liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là giới thiệu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tổ chức Hội và các gương điển hình là cán bộ, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó làm giầu, tinh thần tương thân tương ái, ý chí dũng cảm trong phong trào đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương./.

                                            Phạm Minh Tuấn – Hội ND xã An Đồng (QP).


Tổng lượt xem bài viết là: 56
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác