Hội đồng nhân dân các xã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 11/01/2022

Hội đồng nhân dân các xã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 10/01/2022, HĐND xã An Đồng, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Về dự kỳ họp ở huyện có Đồng chí Lại Hồng Thái -  Huyện ủy viên Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh phụ cán bộ phụ trách xã.

Ở xã  có ông Nguyễn Văn Nhất – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX; ông Nguyễn Duy Thiều – Phó Bí thư Đảng ủy; ông Bùi Đình Thao – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa XX; các ông bà trong BTV Đảng ủy; TT HĐND; lãnh đạo UBND xã khóa XX; Thường trực UBMTTQ xã; đại diện một số ngành liên quan cùng 23 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021 , mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; Báo cáo thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ dự toán năm 2022; Thông báo của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND xã....

Media/41_AnDong/FolderFunc/202201/Images/anh-ky-hop-hdnd-20220111083030-e.jpg

 Ảnh: Toàn cánh kỳ họp.

Tại kỳ họp này HĐND xã đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền năm 2021, bàn và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch trọng tâm năm 2022.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của HĐND, UBND các Ban của HĐND xã, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, ý kiến của cử tri trước kỳ họp. HĐND xã thống nhất nhận định: Năm 2021 mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức đặc biệt là dịch covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, kinh tế xã nhà có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, việc thực hiện nếp sống văn hóa mới được thực hiện có hiệu quả, hoạt động thông tin tuyên truyền được tăng cường, chất lượng giáo dục toàn diện của 3 nhà trường tiếp tục được nâng lên, công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài được trú trọng, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Media/41_AnDong/FolderFunc/202201/Images/chat-van-20220111083924-e.jpg

Ảnh: Đại biểu HĐND phát biểu tham luận

Trên cơ sở phân tích tình hình với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn các đại biểu HĐND xã đã tiến hành thảo luận tại tổ, phát biểu tham luận tại hội trường, HĐND xã đã tiến hành chất vấn đối với công chức Địa chính về những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm.

Media/41_AnDong/FolderFunc/202201/Images/tra-loi-chat-van-cua-cong-chuc-dia-chinh-20220111083220-e.jpg

Ảnh: Công chức địa chính xã tiếp thu và trả lời chất vấn.

Đại biểu được chất vấn đã trả lời thẳng vào những vấn đề được hỏi, giải trình làm rõ đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ông giám đốc HTX DVNN, ông chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực của HTX và thẩm quyền của UBND xã, đồng thời nêu ra những mục tiêu, định hướng lớn, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Media/41_AnDong/FolderFunc/202201/Images/tiep-thu-y-kien-20220111083510-e.jpg

Ảnh: Chủ tịch UBND xã lên tiếp thu và giải trình ý kiến.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng và thảo luận dân chủ, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh  trên địa bàn;Nghị quyết phê chuẩn phân bổ dự toán thu - chi ngân sách…

Sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 đã thành công tốt đẹp.Thay mặt cho thường trực HĐND xã đồng chí bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã gửi lời cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri trước kỳ họp, ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sự tham gia tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu hội đồng nhân dân, các vị đại biểu khách mời, sự chuẩn bị chu đáo của các bộ phận phục vụ trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

 


Tổng lượt xem bài viết là: 7
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác