Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn huyện
Ngày 18/11/2021

Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn huyện

Chi tiết xem ở file đính kèm

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 78
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác