Công điện khẩn về việc tăng cường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 29/12/2021

Công điện khẩn về việc tăng cường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết xem ở file đính kèm

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác